Вечер на българския фолклор

Вечерно мероприятие. Продължителност – 5 часа.
Вечеря в етнографски комплекс с атракционна програма представяща традицията на „Българската сватба”, съхранена през вековете. Традиционни български блюда и напитки. Кулминацията на програма са „Нестинарските танци” – танци върху жарава. Съхранен етнически обичай, характерен само за района на Странджа планина, изразяващ „молитва за дъжд”.